This PHP port is based on Diane Duane's original program.
Refresh the page to generate again.


VIRi ie ht ht fvs'hrhiahva'e e ueuurr'uh
aRihveilhineahwaemnui-aa; ih oat'deq
Ehmeikhah-uht, hwaell'iemnaaj ih iuemm im
Ahi ai-a l' Ekjehnviomnaa akh arr' t
u'kiutie kiniakjurhaessa'ehf i omnrr''uz
u'lliva bhaekh, lhae! iohreihj ea oiemm is
u'sea eihtoallei s'hnnihssiuj i eiiu'ss'uz
Itorieduhteikjoinnihleibh irhoi'hh'iq
aeherei draenneilhoide'hsuhj e dhaeehweh
Ehravau ds itrs'hdait a; aemnt'diaeq
i'seidielhskhi aedaelie ikhiuemm'iy
staemniebhaellei'rheirhaesseij uwhaeeu'hh'uf
i'rriehva inra-'rhiyswaelaerrh i'h -- er'im
em mn drsl'ta'lhehdiassei ae; aea'hhaey
Ehmaehveobhoahteihw'hrhaeliebh aarh uu'hher
u'sevi lhaelh Ejhoimnaihrae aeihdheiiurraeq
aeteamnadae fv'hll' hr ih, oaiirr''ut
T'...iedai htoakhiahwuhwihlmneij i oeuhwiaes
Ik mnaelh l', kj'h! ihhs u; -- eu'hh'utSource Code