This PHP port is based on Diane Duane's original program.
Refresh the page to generate again.


N'er hv duthra-kj dhiatiurrh eakhiueerr'aez
allietie daolleilhs'hnnui-ouj uwhoaereh
aerae ie bh hteitriswiehraehj aawhiueuk'huyq
i'llihvah ksniahwiyll'iymnie i, aeeerraef
aellie kslh, nvoinvai-ierrh i'hlluoauurreut
ekaemni htul' 'rhiynnihtiey iwh -- ehw'uf
T'... fvai d'sthijhs'hdh mnei ea eimnrriaeh
eheatah i eijhiysw ssiuwh aeih, eieemm'if
i'hihvi d thta'fveirhae-aerrh ae oaek'hes
i'rriefvei lhaeull Etriyhwiy-ouhj ih aeiut'd f
Ihaerahbhuhtia'rhaell'iyhvaa aa -- mn'hhet
areid ht llijhaedhe'taewh u, iuak'h is
aerrievah dullra-fvs'hdai-a'ehj uwhueiur q
Ehtiutah bhaollei'rh swihtaerrh e lluoeehwuyv
allevah ulh Ekjiyrhuih'nourrh aellueieet'd'iz
Ehrriuti bhidt'ea aeswioty aeih; uemnhwiaev
aelleafvah ul' Ekj'h! hsaarrh udheiot'diaet
shaetah d'aeull hwaehwihtou adheiii'hh'uz
aerei a -oal'eatri! ihla'ej aeih oiirriaezSource Code